Missie

Stichting Klein Galgenwaard wil in de regio Utrecht sociaal-kwetsbaren door sportbeoefening bij het maatschappelijk proces betrekken. Hierdoor krijgen die groepen een beter gevoel van eigenwaarde en kweken ze meer algemeen geaccepteerde normen en waarden. Hierdoor kunnen de deelnemers aan de sportprojecten hun maatschappelijk isolement doorbreken of voorkomen dat ze er in terecht komen.

Sociaalkwetsbaren hebben vaker ernstige gezondheidsproblemen door een ongezonde leefstijl, roken, drinken, drugs en slecht eten. Daarnaast brengt hun sociale positie en leefstijl vaak extra stress met zich mee. Daarom wil de Stichting Klein Galgenwaard de gezondheid van de deelnemers bevorderen door sportbeoefening en door ze een gezonde leefstijl bij te brengen.